Pamiątka Reformacji

– Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, podstawowe zasady naszej wiary od ponad pięciuset lat są stałymi drogowskazami dla ewangelików, nie tracą na aktualności – mówi ks. bp Waldemar Pytel, który zaprasza w sobotę 31 października na uroczyste nabożeństwo upamiętniające początek reformacji.

31 października 1517 r. ks. dr Marcin Luter, wówczas augustiański zakonnik ogłosił w Wittenberdze 95 tez, proponując dyskusję o pokucie i odpustach. Przypomniał, że jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte, że tylko Jezus jest Zbawicielem, nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem, że zbawienie zostało nam podarowane z łaski dzięki wierze. Tak rozpoczęła się odnowa Kościoła chrześcijańskiego, która nabrała globalnego wymiaru i wpłynęła na zmiany polityczne i społeczne, na rozwój języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln wyznawców.

– To, co zapoczątkował Luter, wymaga ciągłej refleksji, wzbogacania o nowe myśli – uważa ks. Pytel. Przypomina, że obecny rok został ogłoszony przez Synod Kościoła luterańskiego w Polsce Rokiem wolności chrześcijańskiej, w nawiązaniu do pisma Lutra o tym samym tytule.

– Wolność nie oznacza bycia poza regułami, w obecnej pandemicznej rzeczywistości odczuwamy to szczególnie wyraźnie. Wolność to także wzajemny szacunek i odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i za świat – dodaje biskup, przypominając słowa Lutra: „Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym. Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy”. Szczególnie aktualna wydaje się pastorska rada Marcina Lutra z okresu dżumy: „Będę prosił Boga, aby nas litościwie chronił. Następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, podam i sam przyjmę lekarstwo. Będę unikać tych miejsc i osób, w których moja obecność jest zbędna, aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym zanieczyszczenia, które mogłoby przyczynić się do ich śmierci w wyniku mojego zaniedbania. Jeśli Bóg zechce mnie zabrać, na pewno mnie znajdzie, ale ja uczynię to, czego On ode mnie oczekuje, abym nie był odpowiedzialny ani za moją śmierć, ani za śmierć innych. Jeśli mój bliźni będzie mnie potrzebował, nie będę unikał miejsca ani osoby, lecz pójdę śmiało, jak powiedziałem wcześniej. Taka wiara podoba się Bogu, ponieważ nie jest ani zuchwała, ani nierozsądna i nie kusi Boga”.

Nabożeństwo na Pamiątkę Reformacji rozpocznie się w Kościele Pokoju o g. 10, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego; będzie również transmitowane w internecie. Tego dnia obchodzimy także rocznicę Wspólnej Deklaracji w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu, podpisanej 31 października 1999 r. w Augsburgu przez Kościół Rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską.

Print your tickets