Nie tylko o mistykach

W niedzielę 20 czerwca o g.18 zapraszamy do Kościoła Pokoju na bezpłatny koncert w ramach festiwalu „Dreyfach Leben”.

Wystąpią soliści (Jana Büchner – sopran, Susanne Kupfer – alt, Christian Bild – tenor, Matthias Henneberg – bas) oraz Chór Kameralny i Orkiestra z Görlitz pod dyrekcją Reinharda Seeligera. Na organach zagra Denny Wilke. W pierwszej części chór zaśpiewa „Cantus Choralis” z 1575 r., utwór, który Johann Knöfel zadedykował ewangelickiej radzie parafialnej we Wrocławiu. W drugiej części usłyszymy „Colloquium Viatorum” współczesnego niemieckiego kompozytora Neitharda Bethke do tekstu Jakuba Böhme.

 

Prawykonanie utworu będzie miało miejsce kilka dni wcześniej, 13 czerwca w kościele św. Piotra w Görlitz, ponieważ festiwal organizowany przez tamtejszą parafię ewangelicką ma międzynarodowy, sąsiedzki charakter.

Görlitz i Zgorzelec łączy wspólny most oraz postać Jakuba Böhme, najbardziej znanego mieszkańca tego miasta, gdzie spędził 30 lat. Tutaj zaczynał jako szewc, tutaj zajmował się pracą twórczą i pisaniem oraz zmarł i został pochowany w 1624 r.

Ten mistrz szewski pochodzący ze skromnej rodziny, bez żadnego wykształcenia, stał się znanym mistykiem i filozofem, który inspiruje do dzisiaj. Doświadczenia wizji oraz lektura Biblii, pism przyrodniczych i kabalistycznych doprowadziły 37-latka do napisania pierwszego dzieła „Aurora albo Jutrzenka o poranku”. Nadal pracował on jako szewc, a potem kupiec nićmi i zajmował się liczną rodziną, a jednocześnie pisał kolejne traktaty, które najpierw sprowadziły na niego konflikt z Kościołem, a potem przyniosły mu sławę w Europie. Uważany jest za pierwszego niemieckiego filozofa, ponieważ tworzył w języku niemieckim, a nie po łacinie. Wywarł duży wpływ na XIX-wiecznych romantyków, m.in. Adama Mickiewicza.

W Zgorzelcu wciąż stoi dom, który kupił pod koniec XVI w. – dziś jest tam tablica pamiątkowa i izba pamięci, a przez oba miasta wiedzie szlak związany z tym najbardziej znanym filozofem wśród szewców i szewcem wśród filozofów. Jego postacią jest zafascynowany m.in. hollywoodzki gwiazdor Nicolas Cage, który kilkanaście lat temu zwiedzał oba miasta tropami filozofa.

W Görlitz działa International Jacob-Böhme-Gesellschaft – Międzynarodowy Instytut Jakuba Böhme, forum dla wymiany między naukowcami, artystami i entuzjastami zgorzeleckiego mistyka. Koncert, na który serdecznie zapraszamy, jest częścią większego projektu: w lipcu w Görlitz organizatorzy planują spacer, odczyty i wystawę „Jakub Böhme i Śląsk” oraz seminarium online na temat jego twórczości.

Warto przypomnieć, że Śląsk miał w XVII w. trzech słynnych mistyków: oprócz Jakuba Böhme byli to Angelus Silesius (przydomek Johannesa Schefflera) oraz Daniel Czepko von von Reigersfeld, związany z naszym kościołem. Ten wybitny barokowy mistyk i poeta był autorem listu do cesarza w sprawie zezwolenia na budowę Kościoła Pokoju w Świdnicy i tutaj też, w uznaniu zasług dla jego budowy, został pochowany.

Print your tickets