Gruzini polifonicznie

Adżarski Państwowy Zespół Wokalny „Batumi” zaśpiewa gruzińskie pieśni w Kościele Pokoju w niedzielę 3 października.

„Batumi” jest najlepszym w Gruzji wykonawcą tradycyjnych gruzińskich pieśni ludowych. Otrzymał pierwszą nagrodę oraz Grand Prix na V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie J. Kakhidze „Tbilisi Jesienią”; odnosi sukcesy także na festiwalach za granicą w Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Iranie, Turcji, Rosji, Francji, Finlandii, Szwajcarii. Repertuar zespołu obejmuje ponad sto pieśni ze wszystkich regionów Gruzji. W Świdnicy usłyszymy m.in. chorały, Odę do winorośli(pieśń kościelna), Oczekiwanie (pieśń ludowa), Oridę (mengrelijska pieśń ludowa), Piosenkę do dziewczyny(muzyka filmowa), Ech Batumi (po polsku), Requiem Antona Brucknera.

Na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO Gruzja ma cztery wpisy: tradycyjną metodę wyrobu wina, trzy używane do dziś alfabety, czidaobę (stara forma sztuki wojennej) i właśnie śpiew polifoniczny.

Śpiew ludowy zajmuje czołowe miejsce w gruzińskiej kulturze. Pieśni polifoniczne śpiewane w języku gruzińskim należą do tradycji świeckiej kraju, którego język i kultura były przez długi czas represjonowane przez kolejnych najeźdźców.

W Gruzji spotyka się trzy rodzaje polifonii: polifonia złożona, która jest powszechna w Swaneti; dialog polifoniczny wykonywany z akompaniamentem kontrabasu, często spotykany we wschodniej Gruzji (Kaketi) oraz polifonia kontrastowa, złożona z trzech w znacznej mierze improwizowanych fragmentów, która jest popularna w zachodniej Gruzji.

Pieśń chakrulo, śpiewana przy stole na przyjęciach należy do pierwszej kategorii i cieszy się wysokim uznaniem ze względu na zawarte w tekście metafory, a także na fakt, że utwór ten wymaga szczególnych umiejętności głosowych, gdyż zawiera partie jodłowania, a także „pianie koguta” wykonywane falsetem.

Uroczyste utwory, takie jak pieśń o długowieczności, są śpiewane na przyjęciach jako element tradycji ściśle związanej z kultem winorośli, sięgającej VIII wieku. W tamtych czasach pieśni przenikały wszystkie sfery życia społecznego, od pracy w polu, aż po leczenie chorób i obchody Bożego Narodzenia.

„Batumi” wystąpi z dziewięcioma koncertami na Dolnym Śląsku w ramach jesiennej edycji XXX Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”. Festiwal promuje muzykę dawną, do średniowiecza do baroku, według autentycznych tabulatur i partytur na oryginałach. Koncerty odbywają się często w miejscach historycznie związanych z prezentowaną muzyką. To jedyne tego typu wydarzenie w zachodniej Polsce, organizowane nieprzerwanie od 1992 r.

Koncert w Świdnicy rozpocznie się o godz. 18.30, wstęp wolny. Zapraszamy!

Print your tickets