Poznaj Polskę – zachęcamy szkoły

Kościół Pokoju znalazł się na ministerialnej liście 610 obiektów edukacyjnych wytypowanych do zwiedzania dla szkół. Akcja „Poznaj Polskę” ma wspomóc nauczycieli i uatrakcyjnić lekcje.

„Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób.

(…) Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym”, zachęca Ministerstwo Edukacji i Nauki. Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. Łącznie na ten cel przeznaczono w tym roku 15 mln zł.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu podlegają wycieczki: jednodniowe (do kwoty 5 tys. zł), dwudniowe (do 10 tys. zł), trzydniowe (do 15 tys. zł). Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 150 zł na dobę.

W wyjazdach mogą uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowano wycieczki w ramach czterech obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Nabór wniosków trwa do końca września lub do wyczerpania środków. Szczegóły dotyczące programu, w tym zasady aplikowania i finansowania znajdują się na stronie internetowej MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Print your tickets