Ekologia w domu kantora

Niepowtarzalny charakter placu Pokoju wynika z jego integralności: Kościół Pokoju wraz z otoczeniem tworzy jednolity zespół architektoniczno-urbanistyczny, który w 2017 r. został uznany za Pomnik Historii.

Cały kompleks nie ucierpiał podczas drugiej wojny światowej, natomiast niszczał w okresie powojennym. Większość obiektów udało się już odnowić; jednym z ostatnich, który czekał na swoją kolej, był tzw. dom kantora z 1740 r. (plac Pokoju 3,4), zbudowany w konstrukcji szachulcowej. Budynek przeznaczony na mieszkania dla personelu miał dwa wejścia: zachodnie służyło duchownym, wschodnie było dla organisty i kantora. Obecnie, dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, obiekt jest modernizowany energetycznie. Celem prowadzonych prac jest zapewnienie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, w budynku gdzie w odpowiednich warunkach będzie prowadzona edukacja ekologiczna.

– Z powodu pandemii z ogromnym trudem udało nam się zgromadzić wymaganą pulę środków własnych, dlatego rozpoczęcie remontu przesunęło się na rok 2021. Teraz jednak widać już wyraźnie postęp robót budowlano-termomodernizacyjnych – mówi Bożena Pytel z parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy.

W obiekcie zastosowano materiały budowlane neutralne dla klimatu, a zapotrzebowanie energetyczne budynku będzie oparte na kalkulacji ekologicznej.

– Obejmuje to systemy ogrzewania oraz izolację dachu, okien i drzwi, co w przypadku inwestycji objętej ochroną konserwatorską nie jest rzeczą prostą – dodaje Bożena Pytel.

Parafia Kościoła Pokoju składa szczególne podziękowania Fundacji Kościelnej Ewangelicki Śląsk, pani Claudii Roth pełnomocnik rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. kultury i mediów, którzy dzięki przyznanym dotacjom umożliwili renowację okien i drzwi, a także dr. Stephanowi Aderholdowi, który pomagał w staraniach o środki finansowe.

Renowacja okien i drzwi ze wsparciem Rządu Republiki Federalnej Niemiec.
Die Restaurierung der Fenster und Türen wurde gefördert durch die
Bundesrepublik Deutschland.
The Restoration of the Windows and Doors are funded by the
Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Print your tickets