Ponad podziałami

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy we wtorek 25 stycznia o godz. 17 do Kościoła Pokoju na nabożeństwo ekumeniczne.

Poprowadzi je bp Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a kazanie wygłosi bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Kościoła rzymskokatolickiego.

Gospodarz Kościoła Pokoju, ks. bp Waldemar Pytel wielokrotnie podkreślał, jak bardzo istotna jest dla niego ekumeniczna relacja z innymi wyznaniami i że to duszpasterze winni dawać przykład wiernym.

– Cieszy mnie otwartość Kościoła rzymskokatolickiego. Ludzie potrzebują widzieć, że jesteśmy jedno i w ważnych sprawach składamy wspólne świadectwo wiary – mówi. – Są między nami różnice, ale trzeba pamiętać, że to nie my tworzymy Kościół, tylko Chrystus, który każdego z nas czyni braćmi i siostrami. Jesteśmy jedno w Chrystusie, który sam modlił się o jedność. Niech będzie to dla nas wskazówką i wzorem do naśladowania.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony wśród wyznawców katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu zapoczątkował w 1908 r. w USA ks. Paul Wattson, pionier ruchu ekumenicznego. Termin, który zaproponował, obejmuje czas między dniem wspominającym św. Piotra a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Od 18 do 25 stycznia na całym świecie wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, wykładach, koncertach.

W tym roku rozważany jest biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)”.

Materiały do tegorocznego Tygodnia Modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Print your tickets