Pożegnania – Artur Kryger

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2022 roku zmarł w wieku 78 lat śp. Artur Kryger – długoletni kurator parafii ewangelickiej w Świdnicy, który bardzo mocno zaangażowany był w życie codzienne parafii oraz działalność Kościoła.

Śp. Artur Kryger bez reszty oddany był Kościołowi Pokoju w Świdnicy, ale przede wszystkim był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Zasmuconej rodzinie składamy szczere kondolencje, życząc w tych trudnych chwilach Bożego pokoju i ukojenia w smutku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 26 marca 2022 roku o godzinie 11.00. nabożeństwem żałobnym w Kościele Pokoju w Świdnicy, po którym urna z prochami przewieziona zostanie na cmentarz komunalny przy ul. Łukasińskiego.

W czasie pożegnania śp. Artura Krygera mamy w pamięci jego pracę dla Kościoła Chrystusa Pana i pocieszamy się słowami Zbawiciela z Ewangelii Mateusza: „Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego”.

Rada Parafialna i duchowni
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy

Print your tickets