Sygnaturki i dzwony

308 lat temu, w lipcu 1714 r. na dachu Kościoła Pokoju, ponad Halą Ołtarzową, wzniesiono wieżyczkę, tzw. sygnaturkę, w której zawieszono mały dzwonek.

Jej pomysłodawcą był pastor primarius Theodosius Gottfried Fuchs, a fundatorem Kaspar Finger, bogaty gospodarz z pobliskiej wsi Grodziszcze. Dźwięk dzwonka był jak muzyczna sztafeta – przekazywał dzwonnikowi informację, że na zakończenie nabożeństwa czas bić w duże dzwony zawieszone na dzwonnicy. Dźwięk z sygnaturki towarzyszył również modlitwie Ojcze Nasz podczas każdego nabożeństwa.

Dziś dzwonek na sygnaturce jest nieużywany, ale dopełnia kompletu 22 różnych dzwonów, jakie znajdują się na placu Pokoju. Wśród nich są dwa nieczynne dzwony na kościelnym zegarze, który wybijał godziny i kwadranse. Za ołtarzem stoi 314-letni dzwon z wrocławskiej ludwisarni braci Götzów.

Zawieszony na oryginalnym XVIII-wiecznym jarzmie z inicjałami kowala i znakiem podkowy przedstawia Orfeusza grającego zwierzętom. Został przeniesiony z dzwonnicy, która miała dla luteran szczególne znaczenie: Kościół Pokoju początkowo nie mógł posiadać dzwonów, które obwieszczały nabożeństwa, ważne wydarzenia i sygnalizowały niebezpieczeństwa. Dopiero pół wieku później, w 1708 r. po ugodzie z Altranstädt luteranie dostali zgodę na dzwonnicę, zatrudnienie dzwonnika i na bicie w dzwony podczas uroczystości religijnych.

 

 

Dziś na dzwonnicy wiszą trzy stuletnie dzwony przypominające o niedzielnych nabożeństwach oraz kurant złożony z 15 dzwonów. W 2018 r. dołączyły one do akcji „Ring the Bells”: w całej Europie zabrzmiały wówczas dzwony dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju. Sygnaturkę (bez dzwonu) zauważymy nie tylko na kościele, ale również na oficynie przy plebanii, gdzie została przywrócona kilka lat temu podczas remontu całego zespołu plebanii. Trzecia sygnaturka znajdowała się na dachu szkoły ewangelickiej, niestety nie zachowała się.

Zapraszamy na plac Pokoju do oglądania sygnaturek i słuchania naszych dzwonów: codziennie o g. 9.30, 11.30, 15 i 18 kurant wygrywa melodie ze śpiewnika ewangelickiego.

Print your tickets