Srebrny krążek w nagrodę

Zbiory numizmatyczne Kościoła Pokoju wzbogaciły się o wyjątkowo ciekawy eksponat – medal nagrodowy liceum przy kościele Pokoju.

Srebrny krążek z XVIII w. przedstawia stół nakryty tkaniną, na którym leży otwarta księga. Zza chmur wyłania się ręka z wieńcem laurowym, a łaciński napis głosi: „Chwała i zaszczyt towarzyszą naukom”. Na rewersie widnieje kogut – symbol pilności i napis po łacinie: „Nagroda pilności dla szkoły świdnickiej wyznania augsburskiego”.

Według Magdaleny Karnickiej z Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w jego zbiorach znajdują się podobne egzemplarze) fundatorem medalu był Gottfried Hahn młodszy, syn pastora Gottfrieda Hahna, w 1708 r. wybrany na diakona Kościoła Pokoju. W testamencie przeznaczył on 1000 talarów na nagrody dla uczniów liceum przy kościele Pokoju – otrzymywali je za występy teatralne i konkursy deklamacji.

Szkoła powstała w 1708 r. na mocy ugody z Altranstädt, która złagodziła restrykcje narzucone śląskim protestantom. Było to łacińskie liceum dla synów patrycjuszy, pastorów, szlachty, których przygotowywano m.in. do studiów prawniczych i teologicznych. Obowiązkowa była nauka greki, łaciny, hebrajskiego, ojczystego niemieckiego, angielskiego, francuskiego, historii i geografii. Słynnym absolwentem został Carl Gotthard Langhans, jeden z najwybitniejszych architektów niemieckich XVIII w., twórca m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Obecnie mieści się tu Barokowy Zakątek, z pokojami dla gości, a o szkolnej przeszłości przypominają kamienne epitafia pamięci nauczycieli szkoły.

 

Szkolny medal uzupełnił kolekcję numizmatyczną, którą od września prezentujemy w kościele. Niezwykle bogaty zbiór będący depozytem od prywatnego kolekcjonera to medale, plakiety i monety z XVII-XXI w. ukazujące dzieje reformacji. Wykonane z brązu, srebra, złota, brązu, cyny, miedzioniklu, a nawet z biskwitu i kamionki z manufaktury porcelany w Miśni, powstawały w związku z kolejnymi jubileuszami reformacji, Sejmu Rzeszy w Wormacji, przetłumaczenia Pisma Świętego, Sejmu Rzeszy w Spirze, Konfesji Augsburskiej czy pokoju w Augsburgu. Zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach otwarcia Kościoła Pokoju w Świdnicy, a także do spaceru po placu Pokoju i obejrzenia dawnego liceum, z którego pochodzi szkolny medal.

Print your tickets