W jedności siła

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” ( por Iz 1,17) to hasło przewodnie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który tradycyjnie trwa od 18 do 25 stycznia.

– W tym roku wydaje się ono szczególnie istotne w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie oraz napięć w naszym kraju. Oby te słowa pomogły nam uświadomić, jaka jest rola Kościołów w łagodzeniu podziałów. Naszym przesłaniem winno być nie antagonizowanie, tylko pokazywanie, że w jedności jest siła i rodzi się dobro – mówi ks. bp Waldemar Pytel, który wygłosi homilię w parafii pw. Nawiedzenia NMP Witoszowie Dolnym, 15 stycznia o godz.12, podczas inaugurującej tydzień mszy pod przewodnictwem ks. prof. Bogdana Ferdka, przedstawiciela arcybiskupa wrocławskiego do spraw ekumenizmu.

19 stycznia o godz. 7.00. biskup Pytel wygłosi kazanie dla alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a dzień później, 20 stycznia o godz.17.00 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim wygłosi homilię podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego, w którym wezmą udział wszyscy biskupi Wrocławia.

W Tygodniu zaplanowano m.in. także nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem ks. dra Piotra Nikolskiego, proboszcza parafii prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy z homilią ks. Jarosława M. Lipniaka, przedstawiciela biskupa świdnickiego do spraw ekumenizmu (parafia pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, 15 stycznia, godz. 17). Organizatorzy zapraszają na sesję naukową „Ekumenizm w cieniu wojny” (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 24 stycznia, godz. 14), a nawet na turniej w kręgle o puchar kardynała Kutra Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

W świdnickiej katedrze w niedzielę 20 stycznia o godz.17.00. jesteśmy zaproszeni na nieszpory ekumeniczne.

Na zakończenie obchodów Tygodnia Modlitw, 25 stycznia o godz.18.00. biskup Pytel zaprasza do Kościoła Pokoju w Świdnicy na nabożeństwo ekumeniczne z homilią ks. bpa Jacka Kicińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. – To znakomity mówca – podkreśla gospodarz kościoła.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma ponad stuletnią tradycję. W tym czasie wyznawcy katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu wspólnie modlą się o jedność, spotykają się na ekumenicznych wykładach i koncertach; podczas ekumenicznych nabożeństw słuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów. W Polsce w przygotowywaniu uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki.

Materiały opracowywane są przez grupy chrześcijan z różnych krajów; te na najbliższy Tydzień przygotowała grupa chrześcijan zwołana przez Radę Kościołów Minnesoty z USA: „Odzwierciedlają tęsknotę za tym, byśmy jako chrześcijanie wcielali w życie Boży dar jedności, wykorzeniali podziały, które nie pozwalają nam zrozumieć i doświadczyć faktu, że wszyscy jesteśmy Chrystusowi”.

W tym roku organizatorzy nawiązują do pierwszego rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy!” (Iz. 1,17). Autorzy materiałów podkreślają: „Jeśli Kościoły połączą swoje głosy z głosami uciśnionych, ich wołanie o sprawiedliwość i wyzwolenie będzie silniejsze”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Natomiast bezpośrednio po Tygodniu, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu, pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.

Print your tickets