Nowy projekt pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Kościół Pokoju włączył się w Program Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy w Polsce organizowany przez Diakonie Katastrophenhilfe w partnerstwie z Diakonią Polską. Warunki, jakie muszą spełnić osoby potrzebujące pomocy:

– przyjechały do Polski 24 lutego 2022 r. lub później i mieszkały przed tym dniem w Ukrainie (bez względu na narodowość),
– obecnie są zarejestrowane i mieszkają w Polsce,
– nigdy nie były beneficjentami Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej w Polsce. Program ten prowadzony jest przez organizacje humanitarne i zapewnia przez 3–4 miesiące środki finansowe na podstawowe potrzeby (700–710 zł na jedną osobę oraz 600–610 zł na kolejnych członków rodziny),
– znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie mają dostępu do stałych dochodów, które wystarczyłyby do pokrycia minimalnych wydatków gospodarstwa domowego.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków nie gwarantuje otrzymania pomocy. Biorąc pod uwagę ograniczone środki i dużą liczbę ludzi znajdujących się w potrzebie, w ramach programu priorytetowo będą rozpatrywane te wnioski, dzięki którym wsparcie otrzyma 2,5 tys. rodzin (gospodarstw domowych) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez system punktacji Diakonie Katastrophenhilfe i Diakonii Polskiej po dokonaniu oceny sytuacji (np. wiek, niepełnosprawność i stan zdrowia, ciąża i inne kwestie związane z potrzebą ochrony) oraz możliwości rodzin (gospodarstw domowych).

Wnioski będą przyjmowane poprzez platformę internetową www.sontse.org po uzyskaniu z najbliższej lokalnej parafii kodu referencyjnego do wniosku. Lista parafii jest opublikowana na stronie internetowej www.sontse.org.

Podczas procesu składania wniosku wymagane będzie podanie danych każdego członka rodziny (gospodarstwa domowego), a także kopie odpowiednich dokumentów. Każdy wnioskodawca będzie mógł sprawdzić wynik rozpatrzenia swojego wniosku na platformie Sontse. Otrzyma również e-mail lub SMS z powiadomieniem w tej sprawie. Szczegółowe informacje pod numerem 800 000 232 (bez opłat w Polsce) lub przez mail: support@diakonie-katastrophenhilfe.org i czat: www.sontse.org (od poniedziałku do piątku w godz. 9–17).


Ośrodki weryfikujące wnioski o pomoc finansową z Diakonie Katastrofy będą czynne w kilku miastach w Polsce.
Punkt rejestracyjny będzie otwarty także w parafii ewangelickiej w Świdnicy, pl. Pokoju 6, w terminach:

20.03.-24.03. (poniedziałek-piatek) w godz. 8.00-16.00
27.03.-01.04.2023. (poniedziałek-sobota; sobota za 7.04. Wielki Piątek) godz. 8.00-16.00
03.04.-06.04.2023. (poniedziałek-czwartek) godz. 8.00-16.00
11.04.-15.04.2023. (poniedziałek-sobota; sobota za Poniedziłek Wielkanocny) godz. 8.00-16.00


Diakonie Katastrophenhilfe to niemiecka organizacja humanitarna założona w 1954 roku. Pomaga osobom, które padły ofiarą wojny, klęsk żywiołowych lub znalazły się w trudnych sytuacjach. Aby wesprzeć Ukraińców, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną, Diakonie Katastrophenhife wprowadziła program pomocy finansowej, którego głównym celem jest zmniejszenie bezradności uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy do Polski w związku z wybuchem wojny.

Print your tickets