Zapraszamy na konsultacje społeczne

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące założeń projektu dotyczącego ochrony światowego dziedzictwa kulturowego, podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

M.in. poprzez konserwację Kościoła Pokoju w Świdnicy, który jest wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO, który jest planowany do złożenia w ramach naboru wniosków w ramach VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 

Konsultacje skierowane są do mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, w szczególności z miasta Świdnicy i okolic.

Konsultacje dotyczące założeń projektowychprzeprowadzone będą w terminie od 04 do 18 sierpnia 2023 r. w następujących formach:

– zgłaszania opinii i uwag na adres: kosciol@kosciolpokoju.pl lub ich wskazanie bezpośrednio w ankiecie dostępnej w Kościele Pokoju 

Opis projektu wraz z ankietą – uwagi i wniosku do projektu do pobrania TUTAJ

Print your tickets