Zdarzyło się we wrześniu…

23 września 1652 to jedna z najważniejszych dat w historii naszej parafii. Tego dnia starosta księstwa świdnickiego Otto von Nostitz odczytał w ratuszu edykt Ferdynanda IV Habsburga o powołaniu nowej parafii ewangelickiej w Świdnicy, która obejmować miała całe księstwo świdnickie.

Edykt dotyczył także budowy świątyni, która, podobnie jak plebania i dom dzwonnika, miała być wzniesiona jedynie z drewna i gliny. Po uroczystościach w ratuszu rozpoczęto wymierzanie placu przed bramą Piotrową, gdzie zgromadziły się tłumy ewangelików. Pułkownik Fende z cesarskiej komisji odmierzył kwadrat 200 na 200 kroków. Kiedy zamierzał źle obliczyć obszar przyznany ewangelikom, inny członek komisji, generał von Monteverques, którego żona była wyznania ewangelickiego, rzucił laską i krzyknął:

„Przecież to tylko ziemia! Należy jej bardziej dodać niż ujmować!”. Odmierzono także plac pod sam kościół: 100 na 50 kroków, a w miejscu gdzie miał stanąć ołtarz, starosta wbił pal. Ostatecznie w imieniu cesarza przekazał ewangelikom cały plac pod kościół, domy dla duchownych i służby kościelnej oraz pod cmentarz.

Ustanowił także radę parafialną nowej parafii. Dzień później, 24 września na wyznaczonym placu pod budowę kościoła wierni odśpiewali pieśń „Boże Ciebie czcimy, Ciebie my chwalimy” (niem. „Herr Gott, dich loben wir”), a Christoph Hanke, późniejszy starszy dzwonnik przy kościele, odczytał kilka modlitw. Już 26 września na miejscu przyszłego Kościoła Pokoju rozpoczęto zbiórkę na jego budowę.

Print your tickets