Zdarzyło się w listopadzie…

12 listopada 1989 to data, która otworzyła nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich. Zanim kanclerz Niemiec Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki wzięli tego dnia udział w Mszy Pojednania w Krzyżowej, zatrzymali się w Kościele Pokoju na modlitwie o pokój i pojednanie. To spotkanie było prologiem do słynnej mszy w dawnym majątku Helmuta Jamesa von Moltke, członka opozycji antyhitlerowskiej. Obaj szefowie rządów przekazali sobie wówczas znak pokoju.

– Temu znakowi sprzeciwiała się wciąż jeszcze silna Służba Bezpieczeństwa. Nie zgodziłem się, by od niego odstąpić – wspominał arcybiskup Alfons Nossol 20 listopada 2014 roku.

Tego dnia historia zatoczyła koło. Ćwierć wieku po Mszy Pojednania w Kościele Pokoju ponownie spotkały się Niemcy i Polska: kanclerz Angela Merkel i premier Ewa Kopacz uczestniczyły w jubileuszowym ekumenicznym nabożeństwie. Poprowadzili je biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskup Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego i rzymskokatolicki arcybiskup Alfons Nossol. Szefowe obu rządów modliły się w tej samej intencji – o pokój.

Biskup Waldemar Pytel podziękował za wsparcie rządom obu krajów:

– Jakże inaczej wyglądał Kościół Pokoju i jego otoczenie przed 25 laty. Diasporalna luterańska parafia nie jest w stanie udźwignąć niezbędnych prac remontowych. Jednak dzięki współpracy polsko-niemieckiej zaczął on odzyskiwać swoją świetność. Dlatego niech mi wolno będzie podziękować Pani Kanclerz za wsparcie renowacji świątyni. Szanowna Pani Premier, na Pani ręce składam podziękowanie za to, że konsekwentnie możemy prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie i już częściowo podziwiać wnętrze, jak chociażby niedawno odrestaurowany ołtarz.

Print your tickets