Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27) – zdanie z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie jest motywem przewodnim obecnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

– W ślad za tym zdaniem pojawia się pytanie: kto jest bliźnim? Czy również poganin, homoseksualista, uchodźca, kobieta lekkich obyczajów, agnostyk, ewangelik? Czy bliźnim może być człowiek myślący, czujący, wierzący inaczej niż my? Jezus prowokuje nas do zmiany myślenia, uczy, jak przewartościować swoje oczekiwania wobec świata. Uczy, ze zmiana sposobu myślenia może być nagrodą – uważa ks. bp Waldemar Pytel, który wygłosił kazanie podczas mszy inaugurującej tydzień, 14 stycznia w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym. 21 stycznia o g. 11. wygłosi kazanie w kościele Świętego Józefa w Żórawinie. Kazanie biskupa usłyszymy również tego samego dnia o g.17 w świdnickiej katedrze podczas nieszporów ekumenicznych.

– Myśl przewodnia tegorocznych obchodów skłania do tego, aby przywrócić znaczenie słowu „miłość”, czasem traktowanemu zbyt powierzchownie. Miłość do bliźniego polega na tym, aby słuchać i podjąć dialog, a nie wznosić mury – dodaje biskup, który poprowadzi finalne nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Pokoju w Świdnicy 24 stycznia o godz. 18. Kazanie wygłosi bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Centralne obchody na Dolnym Śląsku zaplanowano 28 stycznia o godz. 17 w Prawosławnym Soborze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (ul. św. Mikołaja we Wrocławiu) – podczas nabożeństwa ekumenicznego usłyszymy kazanie metropolity wrocławskiego abpa Józefa Kupnego.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma ponad stuletnią tradycję. Co roku między 18 a 25 stycznia wyznawcy katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu wspólnie modlą się o jedność, spotykają się na ekumenicznych wykładach i koncertach;  podczas ekumenicznych nabożeństw słuchają kazań przedstawicieli innych Kościołów. W Polsce w przygotowywaniu uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. Materiały opracowywane są przez grupy chrześcijan z różnych krajów; te na obecny Tydzień zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf (CCN).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Ciekawą inicjatywą zapoczątkowaną przed dwoma laty przez ks. prof. Jarosława Lipniaka jest ekumeniczny turniej kręgowy w Wałbrzychu, w którym uczestniczą duchowni i świeccy różnych wyznań.

Print your tickets