Zdarzyło się w styczniu…

Podczas spaceru po placu Pokoju warto zatrzymać się przed budynkiem tuż za dzwonnicą. Dziś to pensjonat, a przed wiekami – szkoła. 26 stycznia 1708 roku w nowym budynku Lutherheim (Dom Lutra) otwarto łacińskie liceum dla synów patrycjuszy, pastorów, szlachty, których przygotowywano m.in. do studiów prawniczych i teologicznych.

Obowiązkowa była nauka greki, łaciny, hebrajskiego, ojczystego niemieckiego, angielskiego, francuskiego, historii i geografii. Słynnym absolwentem został Carl Gotthard Langhans, jeden z najwybitniejszych architektów niemieckich XVIII w., twórca m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Uczył się w Luterheim pod okiem ojca Gottfrieda Langhansa, rektora liceum. Pierwszym rektorem szkoły był Johann Christian Leubscher, któremu jest poświęcona tablica przy wejściu:

„Wędrowcze przystań w spokoju, tu spoczywa Johann Christian Leubscher z Brzegu na Śląsku, który przez trzynaście lat był pierwszym rektorem tutejszej szkoły, która położona jest w pobliżu kościoła Świętej Trójcy w Świdnicy. Przyszedł on na świat 4 lutego 1675 r. jako syn słynnego profesora gimnazjum w Brzegu Johanna Leubschera, a zmarł 22 lutego 1721 r. w wieku 46 lat. Co życzysz jemu i pozostałej po nim rodzinie, to niechaj stanie się z Tobą. Ten pomnik wdzięczności wystawili swemu nauczycielowi jego uczniowie”.

Kościół Pokoju powstał dzięki pokojowi westfalskiemu, który był obwarowany wieloma ograniczeniami i nie zezwalał luteranom na zakładanie szkół. Dopiero ugoda z Altranstädt zawarta w 1707 r. między królem Szwecji Karol XII a cesarzem Józefem I Habsburgiem złagodziła restrykcje narzucone śląskim protestantom. Na placu Pokoju powstały wówczas dwie szkoły dla chłopców. W 1707 r. w nieistniejącym już budynku ruszyła niemiecka trzyklasowa, która kształciła przyszłych rzemieślników, a rok później właśnie łacińskie liceum.

Print your tickets