Zdarzyło się w marcu…

23 marca 1681 roku w Kościele Pokoju odprawiono uroczyste nabożeństwo dziękczynne z powodu zażegnania niebezpieczeństwa zarazy w Świdnicy. Kilka miesięcy wcześniej Urząd Królewski zakazał wygłaszania kazań w Kościele Pokoju ze względu na istniejące wówczas zagrożenie epidemią.

Zezwolono jedynie na udzielanie chrztów, spowiedzi, komunii i pochówki, ale bez przepychu i przy niewielkiej liczbie wiernych. Zabroniono również przybywania ludności wiejskiej do Kościoła Pokoju. Przy bramie głównej na plac Pokoju ustawiono wówczas warty, które wpuszczały do kościoła jedynie osoby ze specjalną przepustką.

Dokładnie 341 lat później kolejna epidemia zmusiła nas do zawieszenia wszelkich zgromadzeń. 22 marca 2022 roku po raz pierwszy transmitowaliśmy niedzielne nabożeństwo online. Żeby jednak nie mieć poczucia, że kościół jest zupełnie pusty, w ławkach były rozłożone zdjęcia parafian.

W prawie 370-letniej historii parafii zdarzył się trzy przypadki odwołania nabożeństwa: w 1736 r., w czasie zarazy, w 1945 r., w obawie przed zbliżającą się Armią Czerwoną i w 2022 r., z powodu COVID.

Print your tickets