Zdarzyło się w kwietniu…

Albrecht von Säbisch 12 kwietnia 1656 roku rozpoczął prace nad projektem naszego kościoła. Wrocławski architekt był barwną postacią: po studiach w Lipsku, Strasburgu, Lejdzie i Hadze walczył jako żołnierz zaciężny.

Pisał dzieła o treści historycznej, zgromadził kolekcję dzieł sztuki i księgozbiór (tzw. Sebisiana), które zapisał Wrocławiowi, rozbudował bastiony w tym mieście. Znnay jest jednak przede wszystkim jako twórca kościów Pokoju w Głogowie, Jaworze oraz w Świdnicy, gdzie opracował trójnawową budowlę na planie krzyża greckiego. Mogła ona pomieścić ponad ponad 7 tysięcy osób, a jej koncepcja była zgodna z ograniczeniami narzuconymi przez Habsburgów, którzy wymagali, aby nowy obiekt nie przypominał kościoła i był wzniesiony wyłącznie z nietrwałych materiałów, głównie z drewna i gliny.

Parafia zaakceptowała projekt bez zastrzeżeń i już kilka tygodni później cieśle przystąpili do pierwszych zadań. Prace budowlane nad konstrukcją Kościoła Pokoju prowadzono niemal dokładnie rok: w kwietniu 1657 roku mistrzowie Andreas Kämper i Kaspar König zatknęli wiechę na dachu świątyni.

W tym samym miesiącu, 29 kwietnia 1657 odprawiono w kościele nabożeństwo żałobne ku czci zmarłego cesarza Ferdynanda III Habsburga.

Print your tickets