Zdarzyło się w czerwcu…

Czerwiec 1657 roku był szczególnie bogaty w doniosłe wydarzenia. 24 czerwca odbyło się poświęcenie naszego Kościoła Pokoju, na którego szczycie budowniczowie Andreas Kämper i Kaspar König dwa miesiące wcześniej zatknęli wiechę.

Czerwcowym uroczystościom towarzyszył akompaniament wokalny z nowo powstałego chóru. Prawdopodobnie w tym okresie powołano pierwszego organistę przy kościele, który nazywał się Thiel i pozostawał w Świdnicy ponad dekadę. Dzień przed poświęceniem zburzono tzw. Bożą Chatkę, wokół której była wznoszona konstrukcja Kościoła Pokoju. Przeniesiono do niego skromne wyposażenie Bożej Chatki, które z czasem stawało się coraz bardziej okazałe. Kościół Pokoju poświęcony 367 lat temu przetrwał pomimo ograniczeń narzuconych przez Habsburgów i wielu historycznych zawirowań.

Budowla według projektu wrocławskiego architekta Albrechta von Säbischa powstała w niespełna rok i jest dziś największym drewnianym kościołem w Europie, który może pomieścić ponad 7500 osób.

Print your tickets