Zdarzyło się w lipcu

14 lipca 1658 r. ukończono wznoszenie i poświęcono budynek diakonatu na placu Pokoju. Już trzy dni wcześniej wprowadził się do niego pastor Gottfried Hahn. Wykształcony w świdnickiej szkole łacińskiej i w słynnym ewangelickim gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, kontynuował naukę na studiach teologicznych na Uniwersytecie w Lipsku.

W 1650 r. został powołany na pastora w Szczepanowie i Marcinowicach, ale trzy lata później katolicka komisja redukcyjna pozbawiła go stanowiska proboszcza w obu miejscowościach. Schronił się wówczas u swojego teścia w Świdnicy. Katolicka komisja redukcyjna wydała nakaz jego aresztowania i uwięzienia, jednak Hahn zdołał uciec z miasta. 22 lutego 1654 r. otrzymał zaproszenie do wygłoszenia kazania próbnego w świdnickim Kościele Pokoju, a kilka dni później został diakonem. Od 1683 r. był tutaj pastorem primariusem. Zmarł w 1695 r. w wieku 73 lat. Jest wymieniony na XVII-wiecznej tablicy na loży organowej Kościoła Pokoju poświęconej osobom, które ufundowały pierwszą malarską dekorację wnętrza świątyni.

Obok nazwiska widnieje godło z przedstawieniem koguta (niem. Hahn). Znak koguta, godło Hahnów, jest także na świdnickim rynku, na kamienicy nr 27, która w XVIII stuleciu stanowiła własność rodziny.

Na wschodniej ścianie kościoła, za ołtarzem, miał znajdować się niegdyś nagrobek Hedwigi Hahn, pierwszej żony proboszcza Gottfrieda, która zmarła w trzy tygodnie po urodzeniu ich pierworodnej córki. Z drugiego małżeństwa Gottfried pozostawił synów. Gottfried jr. tak jak ojciec pełnił w Kościele Pokoju funkcję proboszcza (1708-1748), natomiast Sigismund poświęcił się medycynie i zasłynął jako popularyzator wodolecznictwa w Niemczech (tytuł doktora uzyskał w Lejdzie na podstawie pracy „O melancholii hipochondrycznej”).

Wizerunek pastora Gottfrieda Hahna można oglądać w Hali Chrztów – wraz z 38. innymi obrazami tworzy galerię portretów pastorów, którzy w ciągu trzech stuleci odprawiali tu nabożeństwa. Wszystkie portrety zostaną niebawem odrestaurowane ze środków unijnych w ramach projektu FENX.07 Kultura.

Print your tickets