Turyści będą mogli zwiedzać zabytkowe empory

Biskup Waldemar Pytel odebrał 6 marca od Joanny Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o dofinansowaniu konserwacji Kościoła Pokoju, a 24 kwietnia została obustronnie podpisana umowa dotycząca projektu: „Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska poprzez konserwację i udostępnienie zabytku UNESCO – Kościoła

Continue reading