Zdarzyło się w styczniu…

Podczas spaceru po placu Pokoju warto zatrzymać się przed budynkiem tuż za dzwonnicą. Dziś to pensjonat, a przed wiekami – szkoła. 26 stycznia 1708 roku w nowym budynku Lutherheim (Dom Lutra) otwarto łacińskie liceum dla synów patrycjuszy, pastorów, szlachty, których przygotowywano m.in. do studiów prawniczych i teologicznych.

Continue reading

Antyrządowe i wulgarne hasła na murach Kościoła Pokoju w Świdnicy

W nocy z 12 na 13 stycznia 2024 r. na murach ogradzających teren ewangelicko-augsburskiego Kościoła Pokoju w Świdnicy pojawiły się wulgarne napisy o zabarwieniu politycznym skierowane przeciwko obozowi rządzącemu. Unikatowy na skalę europejską Kościół Pokoju to wizytówka Dolnego Śląska i choć wpisany na listę UNESCO nie ucierpiał to władze parafii

Continue reading